STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương sinh học dạng gel BonAlive® Putty: 16110; 16120; 16130; 16140 BonAlive Biomaterials LTD BonAlive Biomaterials LTD Dụng cụ cấy ghép Implant,răng,hám, mặt Quy tắc 8 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Xương nhân tạo dạng bột BonAlive® Grannule: 3110, 13120, 13130, 13140, 13330, 13340,13430, 13440. BonAlive Biomaterials LTD BonAlive Biomaterials LTD Dụng cụ cấy ghép Implant,răng,hám, mặt Quy tắc 8 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D