STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật SXD8802-A; SXS3001-I; SX-2B; Jiangsu Suxin Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Suxin Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng giúp điều chỉnh tư thế nằm hoặc ngồi của bệnh nhân cho phù hợp với các hoạt động tiểu phẫu hoặc phẫu thuật chuyên khoa Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A