STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng hàn, gắn răng Theo danh mục GC Corporation., Japan GC Corporation., Japan Vật liệu Vật liệu xi măng dùng để hàn, gắn răng xi măng dùng để hàn, gắn răng Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu Composite trám răng Solare GC Corporation., Japan GC Corporation., Japan Vật liệu Composite dùng để trám răng Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B