STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông đường mật dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng Contour ERCP Cannula Venusa de Mexico, S.A. de C.V. a Lake Region Medical Company Boston Scientific Corporation Ống ca-nuyn đường mật ERCP được sử dụng để tiêm chất cản quang nhằm thu được hình ảnh X quang mật của hệ thống ống mật chủ. Chất cản quang được tiêm qua ca-nuyn và thực hiện soi huỳnh quang hoặc X-Quang sau đó để thu được hình ảnh X quang mật. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B