STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng ca chuyển bệnh MT-900 Sigma Care Development.Co.Ltd.,/ Taiwan Sigma Care Development.Co.Ltd.,/ Taiwan Băng ca chuyển bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám ET-101 ; ET-102 ; ET-103 Sigma Care Development.Co.Ltd.,/ Taiwan Sigma Care Development.Co.Ltd.,/ Taiwan Bàn khám Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn khám nhi (với hệ thống cân) PE33 Machan International Co., Ltd/ Taiwan Machan International Co., Ltd/ Taiwan Bàn khám nhi Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Xe đẩy y dụng cụ đa năng MX31ANE; MX28ISO Machan International Co., Ltd/ Taiwan Machan International Co., Ltd/ Taiwan Xe đẩy y dụng cụ Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Ghế truyền dịch K019A Kenmak Hastane Malzemeleri Ve Elekt.Boya San.Tic. AS/ Turkey Kenmak Hastane Malzemeleri Ve Elekt.Boya San.Tic. AS/ Turkey Ghế truyền dịch Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A