STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị truyền và làm ấm máu BW 685S BIEFLER GmbH./ Austria BIEFLER GmbH./ Austria Làm ấm máu và truyền dịch Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy kéo giãn cột sống (cho 1 bệnh nhân) HT – 101 Biotrack; HT – 102 Biotrack Hanil – TM Co.,Ltd./ Korea Hanil – TM Co.,Ltd./ Korea Tập vật lý trị liệu Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B