STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII FVIII / 06660673190 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII trong huyết tương chống đông bằng citrate của người thiếu hụt Yếu tố VIII, dựa trên xét nghiệm thời gian thromboplastin (aPTT) hoạt hóa từng phần, trên máy phân tích cobas t. Quy tắc 3.8, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C