STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 CD10-PE Immunotech SAS Immunotech SAS Thuốc thử CD10-PE chứa kháng thể cộng hợp chất huỳnh quang, cho phép xác định và đếm các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 có trong các mẫu bệnh phẩm của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 3. TTBYT Loại C