STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ trộn vật liệu Mixing Wells Dispensing Tips Dispenser 1100 Wirving, Park RD Schaumburg, IL 60193, USA CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 4 TTBYT Loại A
2 Vật liệu làm nhám bề mặt răng Uni-Etch, Select HV Etch, Etch-37 BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 5 mục 3 TTBYT Loại B
3 Vật liệu làm nhám bề mặt răng giả Porcelain Etching Gel BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 5 mục 3 TTBYT Loại B
4 Vật liệu làm sạch bề mặt răng Cavity Cleanser BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 5 mục 1 TTBYT Loại B
5 Vật liệu làm sạch bề mặt răng giả Zirclean BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 5 mục 1 TTBYT Loại B
6 Vật liệu trám làm bóng răng BisCover LV BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 5 mục 3 TTBYT Loại B
7 Vật liệu trám lót TheraCal LC BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 8 mục 1 TTBYT Loại B
8 Xi măng trám răng Duo-Link Duo-Link Universal eCement DC eCement LC eCement Try-In-Paste Choice 2 Biscem TheraCem TheraCem Ca BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 8 mục 1 TTBYT Loại B
9 Composite trám răng Reveal Reveal HD Bulk Core-Flo Core-Flo DC Core-Flo DC Lite Intraoral Repair Kit Porcelain Repair Kit Modeling Resin Fortify Fortify Plus Light-core BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 8 mục 1 TTBYT Loại B
10 Keo trám răng All-Bond 2 All-Bond 3 All-Bond SE All-Bond Universal One-Step One-Step Plus All-Bond Universal Primer Z-Prime Plus BISCO, INC. CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Tùy vào từng trường hợp răng của bệnh nhân. Bác sỹ sẽ dưa ra chỉ định cụ thể. Sử dụng cùng các vật liệu khác trong hàn, trám răng 4 TTBYT Loại B