STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit Theo phụ lục Theo phụ lục Radiometer Medical ApS, Denmark - Thẻ cảm biến dùng để thực hiện các phép đo pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, Hct trên máy xét nghiệm điện giải, khí máu ABL80 FLEX. - Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 4 TTBYT Loại C