STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên Theo bảng phân loại đính kèm Bard Peripheral Vascular, Inc., Mỹ Bard Peripheral Vascular, Inc., Mỹ Seeker® Crossing Support Catheters được dùng trong trao đổi dây dẫn và các thiết bị dẫn truyền, được thiết kế sử dụng cho hệ thống mạch máu ngoại biên. Ống thông được chỉ định hỗ trợ cho dây dẫn trong quá trình đi vào vào mạch máu, cho phép thay thế dây dẫn; tạo một lối vào để phân bổ nước muối sinh lý và/hoặc các phương tiện cản quang chẩn đoán. QT7, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B