STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da Hydro Injector II Daolmed Co., Ltd Daolmed Co., Ltd Giúp xóa nhăn, trẻ hóa da Quy tắc 11 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C