STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Ackermann Instrumente GmbH Sử dụng để đặt các thiết bị trong hệ thống nội soi, hỗ trợ di chuyển hệ thống máy Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A