STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông não thất dẫn lưu ra ngoài Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Được thiết kế sử dụng như bộ phận ống thông gần để theo dõi và/ hoặc dẫn lưu dịch não tủy (CSF) từ não thất bên của não. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D