STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu ULF 120 PR02 EVERmed S.r.l., EVERmed S.r.l., Dùng để lưu trữ , bảo quản lâu dài sinh phẩm hóa chất, mẫu vật phẩm ở dải nhiệt độ từ - 600C đến-860C Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B