STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy dịch họng FS-1 Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd Dùng để lấy mẫu dịch họng Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy dịch tỵ hầu FS-2 Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd Dùng để lấy mẫu tỵ hầu Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A