STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khí máy thở RB02-A01 Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Bộ phin lọc khí máy thở được dùng để lọc khí thở từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở) đến bệnh nhân Quy tắc 3 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nối dây máy thở RB08-08 Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Nối dài dây máy thở Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ dây thở dùng 1 lần RB01-A05-160 Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. – Trung Quốc Kết nối giữa máy thở với bệnh nhân Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B