STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định phần mềm Theo phụ lục Theo phụ lục Smith & Nephew Inc, USA Được sử dụng để cố định dây chằng, gân, mô mềm, hoặc mảnh ghép xương - gân - xương trong các chỉ định: - Tái tạo dây chằng chéo trước, - Tái tạo dây chằng chéo sau, - Tái tạo ngoài khớp: Dây chằng bên trong, dây chằng bên ngoài, dây chằng khoeo chéo, - Tái tạo gân và trục bánh chè, - Viêm dải chậu chày. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C