STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục On-X Life Technologies Inc., Được chỉ định trong thay van do bệnh, tổn thương hay rối loạn chức năng tự nhiên, bao gồm thay thế cho các van tim nhân tạo ở vị trí van hai lá và động mạch chủ. Để thay thế trong vị trí động mạch chủ trong các trường hợp liên quan đến phình động mạch chủ hoặc bệnh động mạch chủ khác Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D