STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao mổ điện đơn cực Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Tay dao mổ điện đơn cực là thiết bị sử dụng một lần, được thiết kế để sử dụng trong các thủ thuật phẫu thuật, trường hợp mong muốn đốt cầm máu và hút dịch. Phụ lục I, phần IIC, QT9, mục 2, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C