STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que gắn miếng ghép đĩa đệm THREADED OUTER INSERTER Medtronic Sofamor Danek Deggendorf GmbH Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Que gắn miếng ghép đĩa đệm được thiết kế dùng trong các quy trình phẫu thuật điều chỉnh mô, xương, hoặc dùng cùng các thiết bị khác trong phẫu thuật chỉnh hình. Phụ lục I, phần IIB, QT6, Mục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A