STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ăn bệnh nhân SE-021, SE-024, SE-025 SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD / ĐÀI LOAN SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD / ĐÀI LOAN Bàn ăn di động giúp phục vụ bệnh nhân nhanh chóng, tiện lợi, được sử dụng rộng rãi trong các phòng bệnh nhân trong bệnh viện và phòng khám. Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A