STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị đầu cuối Theo phụ lục Theo phụ lục Oxyvac Medical Instrument Co., Ltd Thiết bị dùng để lấy khí từ hệ thống, cấp khí cho các thiết bị khác hoặc cho bệnh nhân/Dùng để kết nối nhanh lấy khí y tế Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B