STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước Theo phụ lục Theo phụ lục A.J. Costa (Irmãos), Lda. Sử dụng để tiệt trùng trang thiết bị y tế bằng hơi nước ở nhiệt độ cao Quy tắc 15, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C