STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask) Ear-Friendly Mask / 3PLY RAY Co., Ltd RAY Co., Ltd Khẩu trang y tế Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask) bảo vệ đường hô hấp khỏi các hạt có hại và các tác nhân lây nhiễm như bụi mịn và vi khuẩn lây bệnh. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A