STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng SS-50G ; SS25 ; SS50V ; SS65 Alops Co., Ltd Alops Co., Ltd Dùng để hấp tiệt trùng dụng cụ nha khoa, y tế Quy tắc 15, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc HNT – 1P Huvitz Co., Ltd Huvitz Co., Ltd Sử dụng đo nhãn áp của bệnh nhân Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Kính mắt hiển vi khám mắt HS – 700(LED) Huvitz Co., Ltd Huvitz Co., Ltd Để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ một hệ thống các thấu kính thủy tinh Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy đo khúc xạ tự động HRK – 8000A Huvitz Co., Ltd Huvitz Co., Ltd Sử dụng đo độ khúc xạ mắt Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B