STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật... Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A