STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm S1, S2 Shangdong Chengwu Medical Products Factory Shangdong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại A
2 Bộ ống môi trường vận chuyển vi-rút I (In activated); II (Non inactivated) Shangdong Chengwu Medical Products Factory Shangdong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại A
3 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Tube swab Shangdong Chengwu Medical Products Factory Shangdong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại A