STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu DF8514; DF3514 ILSHINBIOBASE Co.,Ltd ILSHINBIOBASE Co.,Ltd Bảo quản, lưu trữ sinh phẩm, máu, hóa chất Quy tắc 2,PhầnII, Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B