STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chậu tắm trẻ em (Bath trolley) B-100 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng để tắm cho trẻ em tại bệnh viện, phòng khám Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy đo nhiệt độ tự động kèm khử khuẩn (Soap Dispensor) K9 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Đo nhiệt độ và phun dung dịch khử khuẩn Quy tắc 10, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Giường trẻ em (Baby Bed) KL-BC125 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Sử dụng cho bệnh nhân nằm khám bệnh, điều trị bệnh. Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Thùng rác y tế (IV Pole) KL-LJ047 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Thùng đựng rác và chất thải cho phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
5 Cây truyền dịch (IV Pole) KL-SYJ128 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng cho mục đích truyền dịch cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn gấp y tế ( Bedside, over bed table) KL-CZ301 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng làm bàn cho bệnh nhân ở bệnh viện, phòng khám,…. Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Giường gấp y tế (Bedside, over bed table) KL-ZY117 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng làm giường cho bệnh nhân ở các bệnh viện, phòng khám,… Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
8 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) KL-TC021 KL-TC104 KL-TC002 KL-TC003 JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD JIANGSU KELING MEDICAL APPLIANCES CO., LTD Dùng để đẩy dụng cụ, vật tư y tế Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A