STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thảo mộc xông MELA MELA.11 Chi Nhánh Công ty CP Dược Phẩm Syntech- Nhà máy Hải Dương, Chi Nhánh Công ty CP Dược Phẩm Syntech- Nhà máy Hải Dương, Xông vệ sinh, sát khuẩn tai mũi họng, hỗ trợ giải cảm mạo, cảm cúm. Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A