STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng Theo danh mục đính kèm ShinJin Engineering Co SJ MEDICAL Dùng để khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C