STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Chân đế cho đèn chiếu vàng da Billcare OKUMAN MEDİKAL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ OKUMAN MEDİKAL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ Dùng để lắp vào đèn chiếu vàng da trẻ em Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B