STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ treo và bảo quản ống soi Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG (SUNTECH) Lưu trữ, bảo quản ống soi Quy tắc 4; Phụ lục I, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A