STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Các loại trụ khí Medical Gas Pendants MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng lấy khí y tế đầu ra từ hệ thống khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Các loại máy hút chân không Medical Vacuum generators MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Cung cấp khí chân không y tế cho hệ thống khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Các loại máy nén khí y tế Medical and surgical air generators MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Cung cấp khí nén y tế cho hệ thống khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình tạo ẩm dành cho khí y tế Medical Gas Flow Meter MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Điều tiết lượng oxy và tạo ẩm oxy cho người bệnh từ hệ thống khí oxy Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ hút dịch dành cho khi y tế Medical Gas Suction Unit MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ Sử dụng cùng khí hút để hút các chất dịch từ người bệnh Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Các loại bộ điều phối Manifolds MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng để điều phối các loại khí y tế. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Các loại máy xử lý khí thải gây mê AGSSs MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng để xử lý lượng khí thải gây mê ở chức năng Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Các loại hộp van kèm báo động AVSUs MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng để cách ly, cảnh bảo các loại khí y tế Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Các loại giắc cắm nhanh Remote Probes MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng để nối các thiết bị cần sử dụng các loại khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Các loại bộ báo động hiện thị điện tử Digital Area Alarms MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ Sử dụng để hiện thị thông số và cảnh báo cho các loại khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Van giảm áp khí Reducing Sets MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Sử dụng giảm áp các loại khí từ hệ thống khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Ổ khí y tế Oxygen Outlet; Air Outlet; Vacuum Outlet; MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ Sử dụng lấy khí y tế đầu ra từ hệ thống khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B