STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ SYLT BERLIN DARSS GUBBEMED INTERNATIONAL GmbH GUBBEMED INTERNATIONAL GmbH Sử dụng để hỗ trợ phẫu thuật tổng quát,chấn thương chỉnh hình,tim mạch, phụ khoa Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A