STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục NEURO FRANCE Implants Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật cột sống Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C