STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo chì, Yếm chì N-XR-2-L; N-XR-9-L CWORLD CWORLD Dùng cho hệ thống cộng hưởng từ MRI QT 10 TTBYT Loại B