STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc dịch và nước siêu sạch NIPRO ULTRAFILTER / CF609N Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation Quả lọc gắn sau máy chạy thận nhân tạo giúp lọc dịch lọc và nước siêu sạch Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B