STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Meditera Tibbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. Phin lọc khuẩn được sử dụng để ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn, vi rút và các hạt tiêu phân trong dòng khí thở / gây mê đi vào hệ hô hấp của bệnh nhân trong quá trình gây mê, hồi sức tích cực, đồng thời giữ ấm, ẩm đường thở hỗ trợ quá trình hô hấp của bệnh nhân diễn ra thuận lợi. Phin lọc khuẩn là sản phẩm sử dụng một lần. Quy tắc 2, phần IIA, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nối dây máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục Meditera Tibbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. Ống nối dây máy thở được sử dụng như đường ống dẫn khí giữa dây thở và bệnh nhân giúp tăng sự linh hoạt khi bệnh nhân cử động trong suốt quá trình thông khí cơ học. Ống nối dây máy thở là sản phẩm sử dụng một lần. Quy tắc 2, phần IIA, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây thở Theo phụ lục Theo phụ lục Meditera Tibbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. Dây thở được sử dụng để kết nối bệnh nhân với thiết bị thông khí cơ học như máy thở / máy gây mê, tạo thành đường dẫn khí từ máy vào phổi và ngược lại, giúp duy trì hô hấp cho bệnh nhân trong suốt quá trình thông khí cơ học. Dây thở là sản phẩm sử dụng 1 lần. Quy tắc 2, phần IIA, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B