STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít lấy dấu ITGSS; ITGSL; IPGS; IPGL; MIGTR; MIGPR ;MAPICGP; MAPICGP40; MATICGP ;MATICGP40 Innobiosurg Co., Ltd. Innobiosurg Co., Ltd Vít dùng để giữ chốt lấy dấu và chân trụ răng "Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT " TTBYT Loại A