STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định nắp trụ lành thương MDHCS4001; MDHCS4002 ;MDHCS4003; MDHCS4004 ;MDHCS4005; MDHCS4501; MDHCS4502; MDHCS4503 ;MDHCS4504 ;MDHCS4505 ;MDHCS5501 ;MDHCS5502; MDHCS5503 ;MDHCS5504; MDHCS5505 Innobiosurg Co., Ltd., Innobiosurg Co., Ltd., Dùng để cố định nắp kỹ thuật số "Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT " TTBYT Loại A