STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao chân trụ răng FSLA404; FSLA405; FSLA407; FSLA454 ;FSLA455; FSLA457; FSLA554; FSLA555; FSLA557; FSLA654; FSLA655 ;FSLA657; MAA48R ;HIAL ;HIALM ;MAL403 ;MAL405 ;MAL453 ;MAL455 ;MAL553; MAL555 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Sử dụng trong Labo, là phần thay thế chân trụ răng (fixture) trong giai đoạn lấy mẫu phục hình chân trụ răng tại Labo. Có bệ và kết nối giống trụ implant, đóng vai trò bản sao của implant trên mẫu làm việc của labo. "Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A