STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi giả VA-8001 Great Group Medical Co., Ltd Great Group Medical Co., Ltd Giúp mô phỏng hệ thống hô hấp ở người. QT4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A