STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng Theo bảng phân loại đính kèm LABORATOIRES URGO Pháp LABORATOIRES URGO Pháp Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A