STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều chỉnh dòng chảy áp suất cao FloSwitch™ HP High Pressure Flow Control Device Boston Scientific Limited Boston Scientific Corporation FloSwitch là một dụng cụ phụ trợ chụp X quang mạch được sử dụng như một thiết bị bật-tắt cho chụp X quang mạch và các ứng dụng áp suất cao khác. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B