STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Synthetic Hemodialyzer Nipro Medical (Heifei) Co., Ltd. Nipro Medical (Heifei) Co., Ltd. Quả lọc được sử dụng trong kỹ thuật chạy thận nhân tạo trên bệnh nhân suy thận mạn Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I-TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc thận nhân tạo Synthetic Hemodialyzer Nipro Medical (Heifei) Co., Ltd. Nipro Medical (Heifei) Co., Ltd. Quả lọc được sử dụng trong kỹ thuật chạy thận nhân tạo trên bệnh nhân suy thận mạn Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I-TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bơm tiêm cho ăn Amsure® Irrigation Syringes Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd., China Amsino International, Inc., Mỹ Bơm tiêm không kim đầu dạng ống thẳng (catheter) sử dụng truyền dinh dưỡng cho bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
4 Bơm tiêm bơm tráng AMSafe® Pre-filled Normal Saline Flush Syringe 3ml, 5ml, 10ml, 20ml Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd., China Amsino International, Inc., Mỹ Sử dụng để bơm tráng, tương thích với dây truyền dịch và các dụng cụ đặt trong lòng tĩnh mạch. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
5 Bộ dây truyền máu Blood Transfusion set Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd., China Amsino International, Inc., Mỹ Dây truyền máu được sử dụng để truyền máu cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
6 Bộ dây truyền dịch (không kim) I.V Administration Set Amsino Medical (Kunshan) Co., Ltd., Amsino International, Inc., Dùng truyền dịch/ thuốc qua đường tĩnh mạch. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B