STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van giảm áp, van chặn bằng đồng các loại và phụ kiện T; TO; TF; TH; AKTF; AKTAFM; AKSZA; AKTAFLL; UTK; UTH; Kitz Corporation Kitz Corporation Dùng để giảm áp khi áp trên đường ống cao trong hệ thống khí y tế; Đóng/mở khí trong trường hợp cần thiết Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B