STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc hút nước Theo phụ lục Theo phụ lục TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Dùng trong y tế: dùng cầm máu, đắp hoặc băng bó vết thương, vết bỏng, đắp rốn,... Quy tắc 1 - Phân loại cho trang thiết bị y tế tiếp xúc với da tổn thương, Phần II, Mục A Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A