STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser CO2 (kèm theo phụ kiện) eCO2 Plus (Phụ lục 1 đính kèm) Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea - Tái tạo da - Sẹo - Mụn cóc - Ngáy - Trĩ Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C